This is why you should never let a dog lick your mouth

Đây là lý do tại sao bạn đừng bao giờ để chó liếm miệng của bạn

By in Khoa học - CNTT share share share share share share share share share share share share share share share share share share

It is well known that having a pet can bring their owners several benefits, both psychologically and emotionally. They have the ability to affect our cognitive, emotional and social developments, serve us company during the hard times of our lives, and even help us to be more active. People with pets generally exhibit healthier characteristics than non-pet owners. They tend to have better self-esteem and feel less lonely, since their pets serve as companions and also as conversation starters when meeting potential new friends. Pets also encourage us to move around and go outside more with their needs for physical exercise.

Dịch đoạn này

Mọi người đều biết rằng việc nuôi thú cưng có thể mang lại cho một số lợi ích cho người chủ của chúng, về mặt tâm lý lẫn cảm xúc. Chúng có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức, cảm xúc và xã hội của chúng ta, bầu bạn với chúng ta trong những lần khó khăn trong cuộc sống, và thậm chí giúp chúng ta năng động hơn. Những người có thú cưng thường thể hiện những đặc điểm khỏe mạnh hơn so với những người không có thú cưng. Họ có xu hướng có lòng tự trọng tốt hơn và cảm thấy ít cô đơn hơn, vì những chú thú cưng của họ vừa là những người bạn đồng hành vừa trở thành chủ đề đầu tiên trong cuộc trò chuyện của chủ với những người bạn mới tiềm năng. Thú cưng cũng khuyến khích chúng ta di chuyển xung quanh và đi ra ngoài nhiều hơn với nhu cầu của chúng cho việc tập thể dục.

[Đóng lại]

They can even have some physical benefits such as a greater tolerance to allergies and lower blood pressure levels. But, despite all of these positive reasons for having pets, there are still some precautions to take when we have animals in our homes. Dogs have a much larger tolerance to bacteria, germs, and viruses than humans do, and they have some habits that would be considered dangerous for humans.

Dịch đoạn này

Chúng thậm chí còn có một số ưu điểm về mặt thể chất như sức đề kháng cao hơn với dị ứng, giảm thấp được các mức huyết áp. Tuy nhiên, mặc dù tất cả những lý do tích cực này để có thú cưng, nhưng vẫn cần thực hiện một số biện pháp phòng ngừa khi chúng ta nuôi động vật trong nhà. Chó có sức đề kháng cao hơn nhiều đối với vi khuẩn, vi trùng và vi rút so với con người, và chúng có một số thói quen được coi là nguy hiểm cho con người.

[Đóng lại]

Staphylococcus aureus and MRSA

Dịch đoạn này

Tụ cầu khuẩn và tụ cầu vàng kháng methicillin

[Đóng lại]

When you let your dog lick all over your face or have a bite of your sandwich, remember that there are some diseases that can carry from them to you: Staphylococcus aureus is the name of a common type of bacteria that can be found on animal’s skin. MRSA is the same bacteria, after it has become immune to antibiotics. This bacteria can cause infections in several different areas of your body, but your pet may not be affected by it and still have the ability to give it to you. It is contagious through direct contact.

Dịch đoạn này

Khi bạn để chú chó của mình liếm toàn bộ khuôn mặt của bạn hoặc cắn một miếng bánh sandwich của bạn, hãy nhớ rằng có một số bệnh có thể truyền chúng sang bạn: Staphylococcus aureus là tên một loại vi khuẩn phổ biến có thể tìm thấy trên da của động vật. MRSA thì giống như vi khuẩn, sau khi nó trở nên miễn nhiễm với thuốc kháng sinh. Vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể của bạn, nhưng thú cưng của bạn có thể không bị ảnh hưởng và vẫn có khả năng truyền nó sang bạn. Nó lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp.

[Đóng lại]

Ringworms

Dịch đoạn này

Nấm đồng xu

[Đóng lại]

The infections caused by ringworms can appear anywhere on your body and cause extreme itchiness and rashes, hair and nail loss. This also can be contagious through direct contact with your pet’s skin or hair.

Dịch đoạn này

Các bệnh nhiễm trùng được gây ra bởi nấm đồng xu có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên cơ thể của bạn và gây ngứa ngáy và phát ban cực độ, rụng tóc và tróc móng. Điều này cũng có thể lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp với da hoặc lông thú cưng của bạn.

[Đóng lại]

Sepsis

Dịch đoạn này

Nhiễm trùng huyết

[Đóng lại]

The bacteria Capnocytophaga canimorsus, commonly found in dog’s mouths, can give you a disease called sepsis, which is a very serious blood poisoning that can cause organ failure. Although it is rare, and it normally only affects people with very fragile immune systems, it’s still something to look out for. Young children and elderly adults are prone to all of these diseases, as well as others, since their immune system is weaker than that of the average adult. Never forget to make sure your beloved pet is as healthy as can be, but remember that their immune system is different from yours, and take the needed precautions to ensure that you don’t catch anything from them.

Dịch đoạn này

Vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus, thường được tìm thấy trong miệng của chó, có thể truyền cho bạn một căn bệnh gọi là nhiễm trùng huyết, đó là một loại nhiễm độc máu rất nghiêm trọng có thể gây tổn thương nội tạng. Mặc dù nó rất hiếm, và nó thường chỉ ảnh hưởng đến những người có hệ thống miễn dịch rất yếu ớt, nhưng nó vẫn là một cái gì đó đáng quan tâm. Trẻ nhỏ và người lớn tuổi thì dễ dàng mắc phải tất cả các loại bệnh này, cũng như những bệnh khác, vì hệ miễn dịch của họ yếu hơn so với người lớn bình thường. Đừng quên chắc chắn rằng thú cưng yêu quý của bạn khỏe mạnh nhất có thể, nhưng hãy nhớ rằng hệ thống miễn dịch của chúng khác với hệ thống miễn dịch của bạn và hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng bạn không bị lây nhiễm bất kỳ thứ gì từ chúng.

[Đóng lại]

 

Source: Health cures

Recommended posts