Vietnamese doctors receive martial arts training in wake of attacks

Bác sĩ Việt Nam được đào tạo võ thuật sau các vụ tấn công

By in Xã hội share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Medical staff attend a martial arts training class at Hung Vuong Hospital in Phu Tho Province. Photo by VnExpress/Le Nga

Dịch đoạn này

Các nhân viên y tế tham dự một lớp học võ thuật tại Bệnh viện Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ. Ảnh của VnExpress / Lê Nga

[Đóng lại]

‘Doctors need to fend for themselves, and learning martial arts is one of the best ways to do it.’

Dịch đoạn này

“Các bác sĩ cần phải tự bảo vệ mình, và học võ là một trong những cách tốt nhất để làm điều đó”.

[Đóng lại]

Vietnamese hospitals have been hiring extra security guards and organizing martial arts training for doctors in the wake of a series of attacks on medical staff that have made headlines this month and sparked outrage.

Dịch đoạn này

Các bệnh viện Việt Nam đã thuê thêm nhân viên an ninh và tổ chức đào tạo võ thuật cho các bác sĩ sau một loạt các vụ tấn công vào các nhân viên y tế, là sự kiện tiêu điểm gây phẫn nộ trong dư luận tháng này.

[Đóng lại]

Viet Tiep Hospital in Hai Phong has set up police posts and hotlines to deal with any incidents on hospital grounds, said vice director Nguyen Cong Binh.

Dịch đoạn này

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đã thành lập các chốt cảnh sát và đường dây nóng để giải quyết các sự cố xảy ra trong bệnh viện, Phó giám đốc Nguyễn Công Bình cho biết.

[Đóng lại]

Doctors have also signed up for communications classes to learn how to de-escalate possible violent situations, he said.

Dịch đoạn này

Các bác sĩ cũng đã tham gia lớp kỹ năng giao tiếp để được hướng dẫn cách xử lý trước tình hình bạo lực gia tăng, ông nói.

[Đóng lại]

Thong Nhat Hospital in Ho Chi Minh City has installed security cameras, and guards are deployed to individual wards to enhance security, according to a representative. Employees are also undergoing training to dealing with emergency and unwanted situations.

Dịch đoạn này

Bệnh viện Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đã lắp đặt camera an ninh, và các nhân viên bảo vệ được triển khai tới từng phòng để nâng cao an ninh. Nhân viên cũng đang được đào tạo để giải quyết các tình huống khẩn cấp và không mong muốn.

[Đóng lại]

Cho Ray Hospital in the southern metropolis has also instructed doctors and nurses to remain calm with angry patients and their relatives, said director Nguyen Truong Son. The hospital also has over 80 guards on duty.

Dịch đoạn này

Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố phía Nam cũng đã yêu cầu cho các bác sĩ và y tá giữ bình tĩnh với những bức xúc của bệnh nhânn và thân nhân của họ, theo ông Nguyễn Trường Sơn. Bệnh viện này cũng có trên 80 nhân viên bảo vệ.

[Đóng lại]

“We’ve also started martial arts classes for our staff for self-defense purposes only. They’re also good for the health,” said Son.

Dịch đoạn này

“Chúng tôi tổ chức các lớp võ thuật cho nhân viên chỉ nhằm mục đích tự vệ. Chúng cũng tốt cho sức khoẻ “, Ông Sơn nói.

[Đóng lại]

Hung Vuong Hospital in the northern province of Phu Tho now holds three martial arts sessions for its employees each week, said Dang Ngoc Ha, head of the Department of Surgery.

Dịch đoạn này

Bệnh viện Hùng Vương ở phía Bắc tỉnh Phú Thọ hiện đang tổ chức ba buổi võ thuật cho nhân viên mỗi tuần, ông Đặng Ngọc Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật, cho biết.

[Đóng lại]

“Doctors need to fend for themselves, and learning martial arts is one of the best ways to do it,” said Pham Van Hoc, chairman of the hospital’s management board, adding how staff are faced with constant danger, including the risk of being beaten by their own patients.

Dịch đoạn này

Ông Phạm Văn Học, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bệnh viện, cho biết: “Các bác sĩ cần tự bảo vệ mình, và học võ là một trong những cách tốt nhất để làm điều đó”, Ông cho biết thêm nhân viên phải đối mặt với áp lực liên tục, bao gồm nguy cơ bị đánh đập bởi bệnh nhân của họ.

[Đóng lại]

The staff said the martial arts club would help them deal with physical confrontations in the hospital.

Dịch đoạn này

Các y bác sĩ cho biết câu lạc bộ võ thuật sẽ giúp họ đối phó với các cuộc xô xát trong bệnh viện.

[Đóng lại]

The latest case of a doctor being assaulted in Vietnam took place last week at Saint Paul’s Hospital in Hanoi when Doctor Vu Hong Chien was punched repeatedly in the face by the father of a seven-year-old patient. The incident was captured by security cameras and has made local headlines.

Dịch đoạn này

Trường hợp mới nhất của một bác sĩ bị tấn công ở Việt Nam đã diễn ra tuần trước tại bệnh viện Saint Paul ở Hà Nội khi bác sĩ Vũ Hồng Chiến bị đấm vào mặt bởi cha của một bệnh nhân bảy tuổi. Vụ việc đã được camera an ninh quay lại và là tiêu điểm của địa phương.

[Đóng lại]

VIDEO CLIP

“No matter how badly we are treated, we still want to reach out and help our patients,” Chien told local media on Monday.

Dịch đoạn này

“Cho dù bị đối xử như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn muốn tiếp cận và giúp đỡ bệnh nhân của chúng tôi”, Ông Chiến nói với các phương tiện truyền thông địa phương hôm thứ Hai.

[Đóng lại]

On April 8, a similar case occurred at a hospital in Ha Tinh Province in central Vietnam, where a doctor and an intern were assaulted by a young patient’s father. The doctor suffered a fractured skull, while the intern was wounded near the eye, local media reported.

Dịch đoạn này

Ngày 8 tháng 4, một trường hợp tương tự đã xảy ra tại một bệnh viện ở Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam, nơi một bác sĩ và nhân viên thực tập bị cha của một bệnh nhân tấn công. Bác sĩ bị chấn thương hộp sọ, trong khi thực tập sinh bị thương gần mắt, truyền thông địa phương đưa tin.

[Đóng lại]

Vietnam’s PM Nguyen Xuan Phuc has demanded the individuals responsible to be prosecuted in accordance with Vietnamese law.

Dịch đoạn này

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cá nhân có trách nhiệm phải bị truy tố theo luật pháp.

[Đóng lại]

 

Source: E.VNE

Dịch bởi: Dayhoctienganh.Net

Recommended posts