Proposed new property tax raises eyebrows in Vietnam

Việt Nam đề xuất tăng Thuế tài sản

By in Kinh tế share share share share share share share share share share share share share share share share share share

A majority of properties in Ho Chi Minh City are subject to a new proposed tax. Photo by VnExpress/Quynh Tran

Dịch đoạn này

Phần lớn nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh phải chịu tác động của đề xuất thuế mới. Ảnh của VnExpress / Quynh Tran

[Đóng lại]

Experts are concerned that the tax will hit low income earners where it hurts.

Dịch đoạn này

Các chuyên gia quan ngại rằng thuế sẽ tạo nên gánh nặng cho người có thu nhập thấp.

[Đóng lại]

Vietnam is considering imposing a new tax on people who own property worth VND700 million ($30,700) or more.

Dịch đoạn này

Việt Nam đang xem xét áp thuế mới cho những người có nhà ở trị giá 700 triệu đồng (30.700 đô la Mỹ) trở lên.

[Đóng lại]

The 0.4 percent tax has been proposed by the Ministry of Finance, which claims it will bring in VND31 trillion ($1.3 billion) per year and help Vietnam “get in line with regulations on property tax rates in other countries.”

Dịch đoạn này

Bộ Tài chính đã đề xuất mức thuế 0,4%, với tuyên bố sẽ thu về 31 nghìn tỷ đồng (1,3 tỷ USD) mỗi năm và giúp Việt Nam “đạt được các quy định về thuế suất bất động sản như các nước khác”.

[Đóng lại]

However, experts have expressed their concerns about the idea.

Dịch đoạn này

Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra quan ngại về ý tưởng này.

[Đóng lại]

The new tax will be a burden on property owners, who already have to pay land use tax from 10 to 50 percent of their property’s value, said Le Hoang Chau, chairman of the HCMC Real Estate Association.

Dịch đoạn này

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, thuế mới sẽ là gánh nặng cho chủ sở hữu tài sản, người đã phải nộp thuế sử dụng đất từ 10 đến 50% giá trị tài sản của họ.

[Đóng lại]

It will also inflate house prices and have a negative impact on the market, Chau added.

Dịch đoạn này

Điều này cũng sẽ làm tăng giá nhà ở và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản, Ông Châu nói thêm.

[Đóng lại]

In Ho Chi Minh City alone, 95 percent of properties are worth VND700 million or more, so the majority of homeowners will be hit by the tax, said Tran Khanh Quang, CEO of Viet An Hoa Real Estate Investment JSC.

Dịch đoạn này

Theo ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt An Hòa, chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, 95% tài sản có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên, do đó, phần lớn các chủ nhà sẽ phải chịu thuế.

[Đóng lại]

“When unexpected moves like this hit the market, negative reactions can occur. However, it is still too early to predict the future,” Quang said. He added that in the long-term, it could create potential risks for real estate investors. 

Dịch đoạn này

Ông Quang cho biết: “Khi thị trường bị can thiệp bởi những chính sách bất ngờ, phản ứng tiêu cực có thể xảy ra, tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để dự đoán tương lai”. Về lâu dài, nó có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư bất động sản, Ông nói thêm.

[Đóng lại]

Many Vietnamese people buy properties to lease them out, but if the law is approved, people will have to think hard before they buy due to the new tax, said Nguyen Quoc Hiep, CEO of GP Invest.

Dịch đoạn này

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Tổng giám đốc của GP Invest, nhiều người Việt Nam mua nhà để cho thuê, nhưng nếu Luật này được thông qua, họ sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi mua do thuế mới.

[Đóng lại]

The resulting reluctance to invest will result in a slow real estate market, which currently accounts for 11 to 12 percent of GDP each year, Hiep added.

Dịch đoạn này

Kết quả là sự miễn cưỡng đầu tư sẽ làm thị trường bất động sản ảm đạm, nơi mà hiện đang chiếm từ 11 đến 12% GDP mỗi năm, ông Hiệp nói thêm.

[Đóng lại]

Many countries have a similar tax known as the millage rate, a figure representing the amount per $1,000 of the assessed value of property, said Pham Sy Liem, former vice minister of Construction.

Dịch đoạn này

Theo ông Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nhiều quốc gia cũng có loại thuế tương tự gọi là định giá millage, một con số đại diện cho số tiền trên 1.000 USD giá trị tài sản được đánh giá.

[Đóng lại]

However, there should be a more accurate way of calculating which properties should be taxed so that lower income people won’t have to pay too much, Liem said.

Dịch đoạn này

Tuy nhiên, nên có một cách chính xác hơn để tính toán tài sản nào nên được đánh thuế để người có thu nhập thấp không phải nộp thuế quá nhiều, ông Liêm nói.

[Đóng lại]

“We are aware that this could affect people who have high-value property but limited incomes,” said Pham Dinh Thi, director of the Tax Policy Department under the Ministry of Finance.

Dịch đoạn này

Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính: chúng tôi biết rằng điều này có thể ảnh hưởng đến những người có tài sản có giá trị cao nhưng thu nhập còn hạn chế.

[Đóng lại]

To address this issue, an article will be added to the bill to allow people to defer their tax payments until as and when they sell the property, said Thi.

Dịch đoạn này

Để giải quyết vấn đề này, một điều khoản sẽ được thêm vào dự luật để cho phép mọi người hoãn thanh toán thuế cho đến khi họ bán tài sản, Ông Thi cho biết.

[Đóng lại]

The ministry is planning to send its proposal to other departments for feedback, but it has already been met with public disapproval.

Dịch đoạn này

Bộ đang có kế hoạch gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, nhưng Dự thảo Luật đã gặp phải sự không đồng tình của công chúng.

[Đóng lại]

“I am already paying back a bank loan for my apartment. Now this tax!” said a VnExpress reader.

Dịch đoạn này

“Tôi đã vừa trả khoản vay ngân hàng cho căn hộ của mình. Bây giờ thêm thuế này nữa! “Một độc giả VnExpress cho biết.

[Đóng lại]

“What ‘other countries’ is the Ministry of Finance trying to get in line with? And do we have the same social welfare as them?” another reader questioned.

Dịch đoạn này

“Bộ Tài chính cố gắng để giống như các quốc gia khác? Và liệu chúng ta có phúc lợi xã hội như họ?”, một độc giả khác hỏi.

[Đóng lại]

 

Source: E.VNE

Dịch bởi: Dayhoctienganh.Net

Recommended posts