Vietnamese phone users hung up about being forced to send selfie profiles to providers

Khách hàng lo lắng vì buộc phải gửi thông tin cá nhân tới nhà mạng

By in Xã hội share share share share share share share share share share share share share share share share share share


A man browses his cell phone in Ho Chi Minh City. Photo by VnExpress/Quynh Tran

Dịch đoạn này

Một người đàn ông đang sử dụng điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh của VnExpress / Quynh Tran

[Đóng lại]

The unprecedented requirement has raised network security concerns about data safety.

Dịch đoạn này

Yêu cầu chưa từng có đã làm tăng mối lo ngại về bảo mật an toàn dữ liệu riêng tư.

[Đóng lại]

Vietnamese mobile owners are being asked via text messages to submit profile photos to their network providers, something they never needed to do before.

Dịch đoạn này

Thông qua tin nhắn, các chủ thuê bao di động tại Việt Nam đang được yêu cầu gửi ảnh chân dung cho nhà mạng, điều mà họ không bao giờ cần làm trước đó.

[Đóng lại]

The request follows a decree issued by the Ministry of Information and Communications which requires subscribers to provide photographic proof of their identities.

Dịch đoạn này

Yêu cầu được thực hiện theo một nghị định của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó buộc các thuê bao phải cung cấp hình ảnh xác thực của mình.

[Đóng lại]

The government claims this will result in better control of network subscribers and prevent the abundance of fake SIM cards in Vietnam.

Dịch đoạn này

Chính phủ tuyên bố điều này sẽ dẫn đến việc kiểm soát tốt hơn các thuê bao mạng và ngăn chặn các thẻ SIM giả mạo tràn ngập tại Việt Nam.

[Đóng lại]

However, the new regulation has caused public uproar over data security concerns and for being too time consuming.

Dịch đoạn này

Tuy nhiên, quy định mới đã gây xôn xao trong dư luận vì những lo ngại về bảo mật dữ liệu và cho rằng như thế là quá tốn thời gian.

[Đóng lại]

“Even registering ownership of a car or property doesn’t require photos,” said Do Thi Hoa, one user who received the message. However, she said she intended to submit her photo before the April 24 deadline because she didn’t want to get cut off.

Dịch đoạn này

Chị Đỗ Thị Hoa, một người sử dụng đã nhận được tin nhắn, nói: “Thậm chí đăng ký quyền sở hữu xe hơi hoặc tài sản cũng không cần hình ảnh”. Tuy nhiên, cô dự định gửi ảnh của mình trước thời hạn 24 tháng 4 vì không muốn bị cắt số.

[Đóng lại]

Subscribers are required to submit their photos either to a local network agent or upload them directly via a network app within the next two weeks. One network is even offering to make home visits for senior citizens who are not familiar with technology.

Dịch đoạn này

Người đăng ký phải gửi ảnh của họ cho đại lý của nhà mạng tại địa phương hoặc tải trực tiếp lên mạng thông qua một ứng dụng trong vòng hai tuần tới. Một nhà mạng thậm chí còn cử nhân viên đến tại nhà hỗ trợ cho những người cao tuổi, không rành công nghệ.

[Đóng lại]

The network providers have guaranteed their customers’ personal information will be in good hands.

Dịch đoạn này

Các nhà mạng đã đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được quản lý an toàn, bí mật.

[Đóng lại]

“Photos and other private information will be archived in our database and will only be used to manage subscribers as stated by law,” said a representative from MobiFone, one of the largest network providers in Vietnam.

Dịch đoạn này

“Ảnh và thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu tập trung và chỉ sử dụng trong việc quản lý thuê bao theo quy định của pháp luật”, đại diện của MobiFone, một trong những nhà mạng lớn nhất ở Việt Nam, cho biết.

[Đóng lại]

However, experts believe the regulation has loopholes that could be taken advantage of. A photo taken by a customer and sent to a network provider cannot be authenticated, said Vu Tien Vinh, a lawyer.

Dịch đoạn này

Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng quy định có những sơ hở có thể được lợi dụng. Bức ảnh do khách hàng tự chụp và gửi đến nhà mạng là không thể xác thực được, Vũ Tiến Vinh, một luật sư cho hay.

[Đóng lại]

The images could also slip through the network security holes, a scenario in which the responsibility of the network provider has not yet been clearly defined, Vinh added.

Dịch đoạn này

Hình ảnh cá nhân của chủ thuê bao có thể lọt ra ngoài qua các lỗ hổng an ninh mạng mà doanh nghiệp gặp phải, một kịch bản trong đó trách nhiệm của nhà cung cấp mạng chưa được xác định rõ ràng, ông Vinh nói thêm.

[Đóng lại]

The lawyer said he didn’t think that photos would help the government to control subscribers as all administrative procedures already require photo ID. He said the regulation should be scrapped to reduce the administrative burden it places on the public.

Dịch đoạn này

Luật sư nói ông không nghĩ rằng các ảnh chân dung sẽ giúp chính phủ kiểm soát được người đăng ký vì tất cả thủ tục hành chính đều yêu cầu phải có giấy chứng minh đã có ảnh. Ông nói rằng quy định trên nên được loại bỏ để giảm gánh nặng hành chính đối với người dân.

[Đóng lại]

 

Source: E.VNE

Dịch bởi: Dayhoctienganh.Net

Recommended posts