Grab fails to prove Uber buy-out has not created a monopoly in Vietnam: authorities

Cục Cạnh tranh: Grab chưa chứng minh được hãng không độc quyền trong vụ mua Uber

By in Kinh tế share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Grab motorbike taxi drivers wait for customers in downtown Hanoi on July 12, 2017. Photo by AFP

Dịch đoạn này

Xe ôm Grab đợi khách ở trung tâm Thành phố Hà Nội vào ngày 12 tháng 7 năm 2017. Ảnh của AFP

[Đóng lại]

The company could face a hefty fine for breaking the competition law.

Dịch đoạn này

Công ty có thể phải đối mặt với một khoản tiền phạt lớn do vi phạm luật cạnh tranh.

[Đóng lại]

Grab has not provided adequate evidence to prove that it hasn’t formed a monopoly in Vietnam, according local authorities.

Dịch đoạn này

Grab đã không cung cấp bằng chứng đầy đủ để chứng minh rằng họ đã không độc quyền tại Việt Nam, theo chính quyền địa phương.

[Đóng lại]

The company submitted a letter to the Ministry of Industry and Trade on April 5 to explain its acquisition of rival Uber’s operations in Vietnam as requested by the Ministry’s Competition and Consumer Protection Department (CCPD).

Dịch đoạn này

Ngày 5/4, Công ty đã có văn bản trả lời Bộ Công Thương giải trình việc mua lại các hoạt động kinh doanh của Uber, đối thủ tại Việt Nam theo yêu cầu của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CCPD) thuộc Bộ Công Thương.

[Đóng lại]

In the letter, Grab claims that its combined market share with Uber in Vietnam is less than 30 percent, so it does not have to “inform to the competition authority before proceeding and completing this transaction in Vietnam.”

Dịch đoạn này

Theo văn bản trả lời, Grab tuyên bố rằng thị phần kết hợp của hãng với Uber ở Việt Nam là dưới 30%, do đó, họ không phải “thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành và hoàn thành giao dịch này tại Việt Nam.”

[Đóng lại]

This response has not satisfied the CCPD, which has been looking into the combined market share of Grab and Uber to ensure compliance with regulations on market concentration.

Dịch đoạn này

Phản ứng này đã không làm hài lòng CCPD, đơn vị này đang đánh giá kỹ thị phần kết hợp của Grab và Uber trên thị trường liên quan để bảo đảm tuân thủ các quy định về tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh.

[Đóng lại]

The CCPD has notified Grab of Vietnam’s Competition Law, which states that a company that acquires a combined market share of between 30 percent and 50 percent without informing the competition authority will be fined 10 percent of its preceding fiscal year’s total revenue.

Dịch đoạn này

CCPD đã thông báo các thông tịn quy định tại Luật Cạnh tranh của Việt Nam, trong đó nêu rõ rằng một công ty mua lại thị phần kết hợp từ 30% đến 50% mà không thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ bị phạt 10% tổng doanh thu năm trước.

[Đóng lại]

The transaction may even be prohibited should the market share exceed 50 percent, the law says.

Dịch đoạn này

Theo Luật, giao dịch thậm chí có thể bị cấm nếu thị phần vượt quá 50 phần trăm.

[Đóng lại]

There is a chance Grab will be punished after authorities have fully considered the company’s report on the Uber deal, said Do Thang Hai, deputy minister of industry and trade in a previous interview with VnExpress.

Dịch đoạn này

Trả lời VnExpress trước đây, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho hay rất có khả năng Grab sẽ bị phạt sau khi chính quyền đã xem xét đầy đủ báo cáo của công ty về hợp đồng mua Uber.

[Đóng lại]

“Vietnamese drivers and consumers’ interests will be guaranteed under the competition law,” said Hai.

Dịch đoạn này

“Chắc chắn quyền lợi của tài xế, người tiêu dùng sẽ được đảm bảo theo pháp luật cạnh tranh”, ông Hải nói.

[Đóng lại]

Grab is also facing scrutiny in other Asian countries such as Malaysia, the Philippines and Singapore, which have all requested a detailed explanation of its acquisition of Uber.

Dịch đoạn này

Grab cũng đang phải đối mặt với sự giám sát của các nước châu Á khác như Malaysia, Philippines và Singapore, tất cả đều yêu cầu một báo cáo chi tiết về việc mua lại Uber.

[Đóng lại]

Vietnamese taxi firms have suggested uniting against Grab to stop the company forming a monopoly in the country’s transport market.

Dịch đoạn này

Các hãng taxi của Việt Nam đã liên minh chống lại Grab nhằm ngăn chặn công ty này độc quyền trong thị trường vận tải.

[Đóng lại]

Grab was last valued at $6 billion.

Dịch đoạn này

Grab được định giá 6 tỷ USD.

[Đóng lại]

 

Source: E.VNE

Dịch bởi: Dayhoctienganh.Net

Recommended posts